Επιστήμονες ανακάλυψαν τις διαφορές στο μυαλό ανδρών και γυναικών!

woman man mind

Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων πολλές… και σημαντικές… και πλέον εξηγούνται και οι «εγκεφαλικές διαφορές» επιστημονικά. Αμερικανοί ειδικοί εντόπισαν σημαντικές διαφορές ως προς την «καλωδίωση» του εγκεφάλου ανδρών και γυναικών.


Οι επιστήμονες μελέτησαν τη «συνδεσμολογία» σχεδόν 1.000 εγκεφάλων (521 γυναικών και 428 ανδρών), ηλικίας 8 - 22 ετών. Η συγκριτική απεικόνιση έδειξε ότι στον εγκέφαλο των ανδρών υπάρχουν περισσότερες νευρωνικές συνδέσεις μεταξύ του μπροστινού και του οπίσθιου μέρους κάθε ημισφαιρίου ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι ο ανδρικός εγκέφαλος είναι δομημένος, έτσι ώστε να διευκολύνει τη διασύνδεση ανάμεσα στην αντίληψη και στη συντονισμένη δράση των κινήσεων.

Από την άλλη, ο εγκέφαλος των γυναικών έχει σαφώς μεγαλύτερη «καλωδίωση» μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου, πράγμα που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στη λογική ανάλυση και στη διαίσθηση.

Από αυτήν την «χαρτογράφηση» εξηγείται λοιπόν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πως για παράδειγμα οι άνδρες μαθαίνουν και εκτελούν καλύτερα μια μεμονωμένη εργασία, όπως να κάνουν ποδήλατο ή να προσανατολίζονται στον χώρο και οι γυναίκες έχουν καλύτερη προσοχή, ανώτερη μνήμη και συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και μεγαλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να είναι καλύτερα εφοδιασμένες για εργασίες που απαιτούν να γίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή να βρεθούν λύσεις μέσα από ομαδική εργασία.

Επίσης όπως αποδείχθηκε αναφορικά με την «καλωδίωση» μεταξύ των δύο ημισφαιρίων, κατ' εξαίρεση στους άνδρες αυτή είναι μεγαλύτερη μόνο στην παρεγκεφαλίδα, που αφορά τον έλεγχο των κινήσεων, ενώ αντίθετα σε αυτή την περιοχή οι γυναίκες έχουν περισσότερες συνδέσεις μέσα σε κάθε ημισφαίριο ξεχωριστά. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στους άνδρες αναφορικά με τον έλεγχο των μυών τους και τη συντονισμένη αισθητικοκινητική δράση, κάτι που τους επιτρέπει για παράδειγμα να μάθουν ευκολότερα να κάνουν καλό σκι.

 

KEELPNO

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

farmacy

banner 2a